Health Solutions
Resources/Fund Utilization

Disinfection Drones

highlight-checkmark

Maaaring magisip ng alternatibo ngunit mabisang pamamaraan upang mabilis na madisinfect ang pamayanan.

highlight-checkmark

Magagamit rin ito kapag may nagrequest na mamamayan na magdisinfect sa kanilang lugar.

Bumili ang Pasig City ng DJI MG-1P, isang octocopter drone na may 10-liter payload upang gawing disinfection drones. Ang mga drones na ito ay orihinal na ginagamit upang magwisik ng pesticides sa mga bukid, pero naisip ng Pasig City na gamit ito laban sa COVID-19.

Layunin ng Pasig City na madisinfect ang lahat ng kalsada sa kanilang siyudad. Ang mga drones ay magagamit rin kapag may mga mamamayan na nagrequest ng disinfecting sa kanilang lugar.

Article tungkol sa Disinfection Drones ng Pasig City
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.