Issuances Summary

FAQ on the Joint Administrative Order on Active Transport

Puwedeng ipakalat ng mga LGU ang infographics na ito upang mas mainitindihan ng kanilang mamamayan ang Joint Administrative Order on Active Transport.

Sa pamamagitan ng pagsusulong ng active transport, ang gobyerno ay naglalayong tugunan ang limitasyon ng mga serbisyong pampublikong transportasyon at hikayatin ang mas aktibong pamumuhay.

Ipinapaliwanag ng infographics na ito kung ano nga ba ang Joint Administrative Order on Active Transport.

Link to Infographics
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.