Health Solutions

Gabay sa Paggawa ng Hand Alcohol

highlight-checkmark

Maaaring gamiting ng mga LGU ang gabay na ito bilang reference sa paggawa ng hand alcohol na puwede nilang ibigay sa mga ospital sa lugar nila.

Nakakaubusan na ng hand alcohol hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic. Upang maturuan ang mga tao na gumawa ng sarili nilang alcohol, bumuo ang World Health Organization ng isang gabay sa paggawa ng hand alcohol.

WHO-Recommended Handrub Formulations
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.