Relief and Assistance
Vulnerable Groups

Kadiwa on Wheels

highlight-checkmark

Maaaring makipagtulungan ang mga LGU sa Department of Agriculture upang magkaroon rin ng Kadiwa on Wheels sa kanilang mga pamayanan.

highlight-checkmark

Maaari ring bumili ang mga LGU ng mga produkto ng mga magsasaka upang sila na mismo ang manguna sa pagbibigay ng prutas at gulay sa mga residente.

Nakipagtulungan ang Iloilo City sa Department of Agriculture (DA) Western Visayas upang bigyan ng masustansyang pagkain ang mga mamamayan ng Iloilo City. Natutulungan rin ng initiative na ito ang mga magsasaka sa kanilang lugar.

Karamihan sa mga magsasaka ay hirap makabenta ng kanilang mga produkto dahil sa enhanced community quarantine, kaya ginawa ang proyektong ito.

Tatlong beses sa isang linggo nagbubukas ang Kadiwa on Wheels sa Iloilo City.

Article Tungkol sa Kadiwa on Wheels sa Iloilo City
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.