Health Solutions

KIRA Chatbot

Puwedeng ipakilala ng mga LGU si KIRA sa kanilang komunidad upang mabawasan ang pagkalat ng maling impormasyon sa kanilang lugar.

Ang KIRA o “Katuwang na Impormasyon para sa Responsableng Aksyon” ay inilunsad ng Department of Health upang makatulong sa publiko na magkaroon ng access sa iba't ibang impormasyon ukol sa COVID-19.

Sa pamamagitan ng automated chatbot, inaasahan ng DOH na mababawasan ang pagkalat ng fake news sa social media.

Maaaring makausap si KIRA sa pamamagitan ng free data sa Facebook messenger, Viber at sa official Facebook page ng DOH.

Tweet tungkol kay KIRA
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.