Health Solutions

PasaBuy ng Gamot Program

Sa pamamagitan ng PasaBuy ng Gamot Program, mababawasan na ang mga tanong binibigyan ng medical pass para mabili ang kanilang mga reseta, maintenance, o branded na gamot.

Paano nagpapabili ang mga Kalayaeños:

  • Ang iskedyul ng PasaBuy ay tuwing Lunes, Miyerkules, and Biyernes lamang, hanggang alas-onse ng umaga. Sa ika-4 ng hapon naman ang pick-up o pagkuha ng ipinabiling gamot.
  • Pupunta ang mga nais magpabili sa RHU o sa pinakamalapit na BHS (Barangay Health Station) para ibigay ang reseta kasama ang pera na nakapaloob sa plastic. Babalikan ng 4pm sa pinag-iwanang station para kunin ang ipinabiling gamot.

Article tungkol sa PasaBuy ng Gamot Program
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.